AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY

 

Średniej wielkości automat do bitej śmietany.
- Szerokość  tylko  17  cm !!!!
- Wydajność  50 l/h
- Programowanie wielkości  porcji
- Pojemnik  na  2 l  śmietany w chłodzonej komorze
- Automatyczny  program  mycia i obsługi  higienicznej  automatu
- Elektroniczny  wyświetlacz  temperatury

Duży automat do bitej śmietany.
- Wydajność  75 l/h
- Programowanie wielkości  porcji
- Duzy pojemnik  na  5 l  ciekłej  śmietany  w  chłodzonej komorze
- Automatyczny  program  mycia i obsługi  higienicznej  automatu
- Elektroniczny  wyświetlacz  temperatu
ry

 

WARSZAWA 2014  -  WWW.MERIDON.COM.PL