INFORMACJE DLA SPECJALISTÓW DS. POŻARNICTWA

 

W związku z licznymi pytaniami od Państwa, związanymi z instalacją systemów p.poż ANSUL R-102 oraz PIRANHA uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę ostatnie testy oraz wytyczne uzyskane od producenta, a także wyniki audytów naszych instalacji wykonanych w Polsce, zdecydowaliśmy się na NIE INSTALOWANIE Centralek systemu na okapie (w całym 2016 r wykonaliśmy z różnych względów jedynie 4 tego typu Instalacje).

 

I. Dlaczego nie zalecamy instalacji centralek systemu na okapie:

 

1. W przypadku zapalenia się urządzeń pod okapem dostęp do centralki zostanie zablokowany poprzez płomienie i wysoką temperaturę.

 

2. W przypadku instalacji wyzwalacza ręcznego pod centralką praktycznie ręczne uruchomienie systemu będzie niemożliwe.

 

3.Wysokość instalacji centralki wraz z wyzwalaczem ręcznym (na wysokości min. 2,00m) uniemożliwia ręczne wyzwolenie systemu przez osoby o niższym wzroście (kobiety)

 

4. Należy również pamiętać, ze producent nie daje gwarancji na środek gaśniczy znajdujący się w butli w Centralce systemu jeżeli temperatura otoczenia przekracza 50°C, co przy instalacji centralek na okapie często ma miejsce.

 

 

II. Okresowe przeglądy systemów.

 

1. Producent zgodnie z normą NFPA 96 &11.2.4 określił częstotliwość wymiany bezpieczników termicznych w okresie max. 6 miesięcznym. Precyzyjnie określa to i reguluje (BIULETYN No 5158)

 

2. Bezpieczniki zainstalowane w okapie są narażone na działanie oparów tłuszczu pary wodnej oraz wysokiej temperatury w związku z czym ulegają destrukcji.

 

3. Nie wykonanie przeglądu we właściwym terminie i dokonanie wymiany bezpieczników, może spowodować samoistne niekontrolowane wyzwolenie systemu

 

4. Dla instalacji, w których parowanie oleju jest zwiększone (np. zbiorniki o pojemności oleju większej niż 501, wszelkiego typu smażalniki przenośnikowe itp), częstotliwość wymiany bezpieczników powinna być większa (min 3-4 razy w roku)

 

5. Każdy przegląd systemu jest zakończony testem działania systemu. Jest to o tyle istotne, ze często zdarzają się przypadki zablokowania linek bezpieczników w osłonach rurowych spowodowane osadzaniem się tłuszczu. Ten fakt może być stwierdzony wyłącznie przy prawidłowo przeprowadzonym teście działania systemu. System z zablokowaną linką nie zadziała w momencie powstania pożaru. Użyty do testów bezpiecznik testowy, oraz dane z przeglądu znajdują się zawsze w centralce systemu.

 

III. Wymiana płynu gaszącego ANSULEX znajdującego się w systemie.

 

1. Gwarantowana przez producenta przydatność płynu gaszącego ANSULEX Iow pH wynosi max. 12 lat od daty produkcji umieszczonej na pojemniku.

 

2. Od chwili uruchomienia systemu po 10 latach należy bezwzględnie wykonać jego wymianę aby nie przekroczyć terminu przydatności.

 

3. Przekroczenie w użytkowaniu systemu terminu przydatności płynu może spowodować jego niewłaściwe działanie lub obniżenie skuteczności gaszenia w momencie powstania pożaru.