JAK  PRACUJE  SYSTEM  ANSUL  R-102  ?            

1. W  chronionej  strefie  powstaje  pożar.

2.  Czujniki  temperaturowe  automatycznie  uruchamiają  system  gaśniczy. W  przypadku  zauważenia  pożaru  system  może  być  uruchomiony  ręcznie, poprzez  pociągnięcie  ręcznego  uchwytu  wyzwalającego  system.

3.  Z  chwilą  zadziałania  systemu  urządzenia  zostaną  automatycznie  odcięte  od  źródeł  zasilania  (opcja:  energia;  gaz).

4.  Środek  gaszący  jest  rozpylany  na  urządzenia  oraz  w  okap  i  instalację  wyciągową  (tzw. dukty  wentylacyjne).

5.  Środek  gaśniczy  oraz  gorący  tłuszcz  tworzą  formę  piany,  która  zapobiega  wyzwalaniu  się  palnych  oparów  i   zapobiega  ponownemu  zapłonowi.  Tłuszcz  zostaje  odizolowany  od  dostępu  powietrza (tlenu),  co  powoduje ugaszenie  ognia.  

Piana  jest  łatwo  zmywalna  i  nieszkodliwa,  producent  zaleca  jednak,  aby wszelkie  prace  przy  czyszczeniu  urządzeń  po  wyzwoleniu  systemu  wykonywać   w  gumowych  rękawiczkach.