STAŁE  SYSTEMY  GASNICZE   DLA  ZABEZPIECZENIA  PROFESJONALNYCH   KUCHNI    I   URZADZEŃ   GASTRONOMICZNYCH:  ANSUL R-102,  PIRANHA           

  

   Systemy  ANSUL R-102  oraz  PIRANHA  firmy  ANSUL  zostały  zaprojektowane  specjalnie  dla zabezpieczenia  p. pożarowego  urządzeń  gastronomicznych  oraz  wentylacyjnych  w  profesjonalnych  kuchniach   restauracji  czy  hotelach.

 

   Systemy  te  są  instalowane  w  okapach  kuchennych  a  ich  zadaniem  jest  zabezpieczenie  urządzeń  technologicznych znajdujących  się  bezpośrednio  pod  okapem  oraz  elementów  okapu  takich  jak  filtry przeciw  tłuszczowe  czy  dukty  wentylacyjne  biegnące  od  okapu  do  instalacji  wyciągowej.  Systemy  są  instalowane  na  okapie  i  w  jego  wnętrzu   w  taki  sposób,  że  nie  wpływają   w  negatywny  sposób  na  przebieg  procesu  przygotowania  posiłków,  a  także  nie  ograniczają  wydajności  systemu  filtracji  i  wyciągowego.  

 

 

Rys.1   Przykładowy  system  ANSUL  R-102  chroniący  trzon  kuchenny.

 

1.  Zespół czujników  termicznych

2.  Centralka  systemu

3.  Układ  dysz  do  ochrony  urządzeń  gastronomicznych

4.  Urządzenia  gastronomiczne  umieszczone  pod  okapem  

 

 

   System  bazuje  na  nowoczesnym  ciekłym  środku  gaśniczym,  jakim  jest  płyn  ANSULEX  low pH,   opracowany przez  firmę  ANSUL  specjalnie  do  gaszenia  palącego się  tłuszczu.  Ansulex low pH  jest  czystym  i  bezpiecznym  środkiem  gaśniczym,  o  pH  zbliżonym do  neutralnego,  którego  działanie  nie  wpływa  negatywnie  na  gaszone  urządzenia  (nie  pozostawia  śladów  na  ich  powierzchni,  ani  nie  działa  korozyjnie  na  ich  strukturę)  jest  łatwy  do  usunięcia przy  pomocy  czystej  wody,  nie  jest  żrący  i  nie  wpływa  na  zdrowie  obsługi.  Wszystko  to  powoduje,  że ponowne  uruchomienie  kuchni  po  wystąpieniu  pożaru  i  zadziałaniu  systemu  może  nastąpić  bardzo  szybko. Wszystkie  elementy systemu  wykonane  są  ze  stali  nierdzewnej,  co  powoduje  łatwość ich  utrzymania  w  czystości.   Instalacja  systemu  jest  prosta w  utrzymaniu  i  serwisie.