CZUJKI  TERMICZNE  

   System  może  pracować  w  oparciu  o  różne  rodzaje  czujek,  niemniej  w  swojej  podstawowej  formie  używane  są  wyłącznie  czujki  termiczne (bezpieczniki  topikowe), które  są  umieszczone  wewnątrz  okapu  w  specjalnie  dobranych  miejscach  nad  najbardziej  niebezpiecznymi  urządzeniami  gastronomicznymi  oraz  w  duktach  wentylacyjnych.  Ich  doboru  dokonuje  się  na  podstawie  temperatury  jaką  generuje  dane  urządzenie   technologiczne  znajdujące  się  pod  okapem.
 


 

   

 


Rys. 4  Czujki  termiczne  (bezpieczniki  topikowe)Rys. 3  Wieszak  czujki  termicznej  z  bezpiecznikiem  topikowym


Rys. 5  Produkowane  typy  wieszaków  czujek  termicznych

 

Zakres  temperaturowy  produkowanych  czujek  termicznych  (bezpieczniki  topikowe)

 

1.   1.     74 oC              zakres stosowania   do  38 oC

2.   2.   100 oC                                                        66 oC

3.   3.   138 oC                                                      107 oC

4.   4.   182 oC                                                      143 oC

5.   5.   232 oC                                                      182  oC

6.   6.   260 oC                                                      207  oC