CENTRALKA

 

   Podstawowym  elementem  systemu  jest  centralka,  wyposażona  w  mechanizm  wyzwalający, Zbiornik  gazu  nośnego (N2) oraz  zbiornik  12 l  środka  gaśniczego    (ANSULEX Low pH).  W  zależności  od  wielkości  systemu,  może  on  być  dowolnie  konfigurowany  i  wyposażany  w  kolejne  butle  środka  gaśniczego  oraz  ich  wyzwalacze  ciśnieniowe.

 

   Mechanizm wyzwalający jest układem „czysto” mechanicznym i jako taki nie jest on uzależniony od żadnych dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego. Po uzbrojeniu pracuje on w sposób ciągły i niezależny.

  

   W  momencie  zadziałania (tj. stopienia co najmniej jednego  z  bezpieczników  topikowych) umieszczonych  w  okapie  w  strefie  filtracji  tłuszczu,  następuje  zwolnienie  iglicy  wyzwalacza,  która przebija membranę butli  z  gazem  nośnym (N2).  Gaz  nośny przepływa  przez  reduktor,  gdzie jego  ciśnienie  jest  obniżane  do  poziomu  roboczego ( 6 Bar) i  następnie  kierowane  do  butli  z  czynnikiem  gaszącym (Ansulex),  który  systemem  rur jest  kierowany  w  3  zabezpieczane przez  nas   strefy: 

 

a)       Urządzeń  technologicznych

b)       Strefę filtracji  okapu

c)       Dukty  wentylacyjne.   

 

 

System  działa  do  chwili  wyczerpania  środka  gaśniczego  w  butli. 


 Rys. 2  Widok  centralki  systemu